:

јی ی ی

ј

یی јی :

02188974492

11

0935-5808302

09125712489

--------------

یϐی

ی

ی :  10 6

3 ی ی

یی јی :

02188974492

11

0935-5808302

 

www.mahanshoes.com

یǐ

ی э ی ی ی

INSTAGRAM ID:

MAHANSHOES

 

 

 

@pashnehmakhfi

ی یی ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ی ی ی
یی ی ی ی ی ی
Ԙ یی ی.
یی ی ی!
یی Ԑ ی یی .
ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی . ی ی
ی .


ی ی ی ی ی ی ی ͘
ی ی .
Ԙ ی ی ی ی ی ʐی یی ی ی.
ی یی ی ʐ یϿ
:
یی ی ی یی ی ی
ی" " "ی ی ی یی"
: 55180017 :
09125939369
یی ی ی ی یی ی


ǐ ی ی ی ی ϐی ی ی یی ی ی ϐی یی ی یی ی ی ی یی ی ی ی..

ی ی ( ی )ی ی ی

ی ی ی ی ј ی ی ی ی э ی ..ǐ ی یی ی یی ی ј ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی Ȑیی ی ی ی ..
. ی ی ی Ԙ ی ی ی ϐی ϐی ی یǁ Ґ


 

 

ی ی ی ی

ѐ

www.ghadboland.com

 

 

 

 

 

   کفش  پاشنه مخفی  

- ی

ی  

 ј

 

www.mahanshoes.com

www.mahanshoes.ir

www.pashneh-makhfi.com

 ی ی یی ی ی pu
=ی ی
ی ی ( ی ی)
ی , ی ی ی ۱۰۰ ی .
Ԙ ۱۰%
ؘǘ

ی pvc

ی ی
ی
Ԙ
ؘǘ

ی ی ی.ی termo

Ԙ
ی
ی ی ( ی ی)
ؘǘ ی (ی ی ی ی )

ی ی.ی ی

Ԙ
ی ( ی ی )
ی ی
ی ؘǘ

ی ی ی ی ی.ی EVA
ی
Ԙ
ی
ی ی
ؘǘ

ی ی ۱۰۰ ی ی ی ی ی ی.ی

ی

Ԙ

ی

ی ی ی ی ی ی .

ؘǘ ی

ی ی ی ی .ی ییӘ

ی

ی ی ی ی

ؘǘ ی

ѐ ی ی ی Ӂ ی ی.ی ی ی ی T-PU

یی

Ԙ

ی

ی ی

ؘǘ

јیی ی ی ی.ی EVA-ی

یی

Ԙ

ی

ی ی

ؘǘ

јیی EVA ی ی.ی ݘ (ی )

یی ی

Ԙ ϡ ی ی

ی

ی ی

ؘǘ ی

ی ی ۸۰ی ی ی ی ی ی یی ی.


 

ی

ی

ی

ی ی

ی

ی

ی

 

www.mahanshoes.com

 

 

)

  ی ی ی ی